Liên hệ

Trường PTDTBT TH Lũng Thầu

Địa chỉ:  Trường PTDTBT TH Lũng Thầu, huyện Đồng Văn, Tỉnh Hà Giang
Người phát ngôn: Ông Nguyễn Đình Xuân– Chức vụ: Hiệu Trưởng
Điện thoại: 01682738999 – Email: ..